Hoe en wat bij letselschade

Informatie

Wanneer je met letselschade te maken krijgt is de impact vaak groot. Maar letselschade is er in verschillende soorten en maten. Ook in de wet is er van alles bepaald om letselschade op een goede manier te regelen. De hoogste tijd om u te informeren.

Letselschade
Letselschade is zowel de lichamelijke als de geestelijke schade die een slachtoffer ondervindt. Lichamelijke of materiele schade is die schade die in geld waardeerbaar is, zoals ziekenhuiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp en inkomensschade. Geestelijke schade wordt ook wel immateriële schade genoemd, schade die niet concreet in geld om te zetten is. 
De letselschade kan ontstaan tijdens een ongeval, zoals een verkeers- of bedrijfsongeval, maar ook als gevolg van een medische fout of mishandeling. 

Regel het direct

Patrick Heikamp - CMC Verzekeringen

Bel voor Veenendaal/Ede 0318 501 000
Bel voor Utrecht 030 307 90 510
Bel voor Amersfoort 033 303 56 00

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

woman-3187087_1920_0.jpg

Aansprakelijkheid en vergoeding
In de wet is bepaald dat een slachtoffer recht heeft op een belangenbehartiger bij het regelen van de letselschade. Deze deskundige kijkt met u mee of wellicht zaken over het hoofd ziet, maar zoekt ook uit waar u recht op heeft.  Zij adviseren over de juridische mogelijkheden en zo nodig schakelen zij andere deskundigen in. 
Ook wanneer de letselschade beperkt blijft, kunt u een deskundige inschakelen om u bij te staan. Wellicht is de schade namelijk groter dan u zelf dacht.

De buitengerechtelijke kosten voor deze bijstand worden voor het grootste deel vergoed. Het is overigens wel de bedoeling dat deze kosten in verhouding blijven staan tot de hoogte van de letselschade. 
Wanneer u met de belangenbehartiger een overeenkomst heeft voor het regelen van de schade, zal die voor u de aansprakelijkheid regelen en vervolgens ook de letselschadeclaim. Voordat een letselschadevergoeding kan worden verstrekt, moet eerst de aansprakelijkheid van de wederpartij worden vastgesteld. 

Veel materiële schade is vrij snel duidelijk, zoals de hoogte van uw eigen risico op de zorgverzekering, aanschaf van (tijdelijke) medische hulpmiddelen of niet vergoedde zorgkosten. Maar voor de hoogte van uw inkomensschade of kosten door gemiste promotiekansen ligt dat anders. Uw belangenbehartiger kan u helpen bij het berekenen van deze schade. Daarnaast heeft de Letselschaderaad een aantal richtlijnen opgesteld om onnodige discussies over schadeposten te voorkomen. U kunt dan denken aan een richtlijn voor kilometervergoeding, maar ook voor een ziekenhuis- of revalidatiedaggeldvergoeding en een richtlijn voor studievertraging. 

181-%20Jorik%20Algra%20Fotografie_.jpg

business-3167295_1920.jpg

Daarnaast vormt smartengeld ook een vast onderdeel van de letselschade. Om dat bedrag te kunnen vaststellen zijn factoren als de ernst van het letsel, maar ook de duur van het herstel of de eventueel blijvende schade van belang. En vaak kan dit pas worden vastgesteld wanneer er sprake is van een medische eindsituatie. Van een medische eindsituatie is sprake wanneer uw letsel is genezen of wanneer er geen verbetering van uw letsel mogelijk is.

Wanneer de aansprakelijkheid door de wederpartij is erkent, kunt u of de belangenbehartiger om een voorschot vragen zodat u niet in de financiële problemen komt. 

Vaak is het regelen van letselschade een proces van jaren. Het is dan ook raadzaam u te laten bijstaan door een deskundige.

Letselschade en uw werknemer
Wanneer uw werknemer tijdens werktijd letsel heeft opgelopen, dan kan uw werknemer u aansprakelijk stellen op grond van goed werkgeverschap. Deze schade is te verzekeren door een werknemersschadeverzekering af te sluiten. 
Uw werknemer heeft voor het regelen van de schade met uw werknemersschadeverzekeraar dan ook recht op bijstand door een belangenbehartiger. 

Belangenbehartiger
Er zijn diverse letselschadeadvocaten en letselschadebureaus die u graag willen bijstaan bij het claimen van de letselschade.  Het staat u vrij die belangenbehartiger te kiezen die bij u past. 
CMC heeft met een aantal partijen contact die jarenlang ervaring hebben bij het regelen van letselschade. Mocht u hier meer over willen weten dan informeren onze claimbehandelaars u graag. Of mocht u twijfelen of u de letselschade die bij u is ontstaan kunt verhalen? Neem contact met hen op via claims@cmc.nl

blood-pressure-1006791_1920.jpg

crash-test-1620608_1920.jpg

 Tips!
Mocht u te maken krijgen met letsel dan zijn een aantal zaken belangrijk, namelijk:
-    Zoek zo spoedig mogelijk medische hulp via de huisarts of het ziekenhuis. Er wordt dan een dossier opgebouwd zodat er ten allen tijde duidelijk is dat en een ongeval heeft plaatsgevonden en dat het letsel ook verband houdt met dit ongeval.
-    Zoveel mogelijk bewijs verzamelen. Eventuele getuigen kunt u alvast vragen een verklaring op te stellen.
-    Houdt een lijst bij van de gemaakte kosten.
-    Denk goed na voordat je een definitieve regeling treft met de wederpartij. Een voorlopige regeling behoort ook tot de mogelijkheden.

  • 100% onafhankelijk
  • Full-service dienstverlening
  • Passie voor verzekeringen en pensioenen