Kifid: Grondboormachine is een motorvoertuig. Geen dekking op AVP

Een Interpolis-klant leende in de zomer van 2020 een grondboormachine om enkele gaten in een fundering te boren. Bij het afrijden van de aanhanger viel de machine om. Schade: bijna 15.500 euro. De grondboor was niet verzekerd, dus meldde de klant de schade op zijn AVP. Interpolis wees de claim af omdat schade aan geleende motorvoertuigen niet verzekerd is. Volgens de klant gaat het echter om een werktuig, maar daar kreeg hij de geschillencommissie niet in mee.

De grondboor in kwestie is een groot model op wielen, uitgerust met een motor om het apparaat op de boorplaats te krijgen. De machine beschikt over een afstandsbediening waarmee zowel het boren aangestuurd wordt, als de verplaatsing van het apparaat. Volgens Interpolis is duidelijk dat het gaat om een motorrijtuig en is er dus geen dekking op de AVP.

Bron: AMWeb

Regel het direct

Patrick Heikamp - CMC Verzekeringen

Bel  0318 - 501 000  of 030 - 307 90 50

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

 

Grondboormachine - CMC Verzekeringen

Klant: Alleen vervoeren van mensen of goederen

Omdat ‘motorrijtuig’ in de polis niet verder gedefinieerd wordt, kijkt de klant naar de omschrijving in de Wegenverkeerswet en de WAM. Daarin wordt een motorrijtuig gedefinieerd als een voertuig. En de Van Dale zegt over een voertuig dat die bedoeld is voor het vervoeren van mensen of goederen. Omdat dit bij de grondboor niet aan de orde is, kwalificeert de machine volgens de klant niet als voertuig en moet er dus dekking zijn voor schade.

 

Kifid: ‘Grondboor is het vervoerde goed’

Volgens de geschillencommissie gaat die uitleg niet op. De grondboormachine moet gezien worden als het goed dat op het voertuig wordt vervoerd. “De grondboormachine moet immers kunnen worden verplaatst om op de plaats van bestemming werkzaamheden te verrichten. Dit betekent dat aan de door de consument bedoelde uitleg van de definitie van het begrip ‘voertuig’ wordt voldaan.”

Hulp van de WAM?

De consument haalde daarnaast aan dat het WAM-risico zich alleen voordoet als de schade wordt veroorzaakt op een wijze die karakteristiek is voor deelname aan het verkeer. Omdat de gebruikelijke functie van de machine niets van doen heeft met verplaatsing over de openbare weg, en de schade ontstond bij het in gebruik nemen van het apparaat als werktuig, zou er dekking moeten zijn.

Werktuig blijft motorvoertuig

Ook die uitleg wordt aan de kant geschoven door Kifid. Dat deel van de WAM gaat over de vraag of de motorrijtuigenverzekering verplicht is dekking te verlenen voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid als het motorrijtuig als werktuig wordt gebruikt en niet aan het verkeer deelneemt. Voor de polisuitsluiting in de AVP is alleen van belang of er sprake is van een motorvoertuig. “Om die reden kan in het midden blijven hoe de grondboormachine ten tijde van het ontstaan van de schade werd gebruikt.”

De uitspraak is bindend.

Grondboormachine - CMC Verzekeringen

  • 100% onafhankelijk
  • Full-service dienstverlening
  • Passie voor verzekeringen en pensioenen