Muggensteek is geen ongeval; hersenbeschadiging leidt niet tot vergoeding

Opmerkelijke schades

Dat een vrouw een blijvende hersenbeschadiging heeft overgehouden aan een reis naar een tropische bestemming staat niet ter discussie. Ook is er geen redetwist over de oorzaak: een muggensteek, waardoor ze Japanse encefalitis heeft gekregen. Toch hoeft Nh1816 van de geschillencommissie van Kifid geen € 75.000 uit te keren aan de reizigster.

bron: AMweb

Regel het direct

087-%20Jorik%20Algra%20Fotografie_bijgesneden.jpg
Patrick Heikamp

Bel  0318 - 501 000  of 030 - 307 90 50

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

mosquito-3860900_1920.jpg

De vrouw meende aanspraak te kunnen maken op de maximale vergoeding, omdat ze blijvend invalide zou zijn geraakt.

De vrouw reisde in de zomer van 2016 naar een tropische bestemming. Ze heeft een doorlopende reisverzekering met onder meer ongevallendekking afgesloten. Wanneer sprake is van een ongeval die blijvende invaliditeit tot gevolg heeft, keert de verzekeraar maximaal € 75.000 uit, is vastgelegd in de polisvoorwaarden. De vrouw wordt gestoken door een ziekmakende mug en meende aanspraak te kunnen maken op de maximale vergoeding, omdat ze blijvend invalide zou zijn geraakt.

Claim

Nh1816 wees de claim van de verzekerde af, omdat ziek worden door een muggensteek op grond van de voorwaarden geen ongeval is. In de polisvoorwaarden is overigens ook expliciet opgenomen dat een insectenbeet of -steek geen ongeval is en dus niet onder de ongevalsdekking valt.

 

Voorwaarden

Toch stapte de vrouw naar Kifid, omdat ze van mening is dat de verzekeraar over de brug moet komen. De geschillencommissie kreeg ze niet aan haar zijde. “Op grond van de voorwaarden bestaat slechts dekking indien een verzekerde blijvend invalide is geraakt als rechtstreeks gevolg van een ongeval. Uitsluitend de muggensteek is te kwalificeren als ongeval. In artikel 8 van de voorwaarden is bepaald dat met een ongeval niet wordt bedoeld het ziek worden door een insectenbeet of -steek. Een objectieve uitleg van de voorwaarden brengt mee dat dit betekent dat blijvende invaliditeit als gevolg van het ziek worden door een insectenbeet of -steek niet is gedekt”, aldus de commissie in een bindend advies.

wheelchair-3088991_1920.jpg

  • 100% onafhankelijk
  • Full-service dienstverlening
  • Passie voor verzekeringen en pensioenen