Onderbelichte risico’s voor het MKB

Informatie

CMC stelt jaarlijks honderden assurantiescans op voor MKB-bedrijven. In deze scans worden bedrijven risico technisch geanalyseerd, worden bestaande verzekeringen doorgelicht en krijgt de MKB-ondernemer een premiebesparingsplan voorgeschoteld. Uit deze scan blijkt dat zo’n 60% van de risico’s niet of nauwelijks bij de ondernemer bekend zijn. Hoogste tijd dus voor een opsomming van de onderbelichte risico’s voor de MKB-ondernemer!

Regel het direct

Stuur een e-mail

Of bel met één van onze medewerkers

Bel voor Veenendaal/Ede 0318 501 000
Bel voor Utrecht 030 307 90 510
Bel voor Amersfoort 033 303 56 00

Maandag t/m vrijdag, 08:00 - 17:30 uur

office-3295556_1920_2_0.jpg

Risico's op een gezonde manier verzekeren

Maar bij alles geldt: (bijna) alles is te verzekeren, maar dat kan nooit de bedoeling zijn. Een gezonde en realistische afweging maken welke risico’s (gedeeltelijk) weggenomen kunnen worden, welke risico’s voor eigen rekening genomen worden en welke risico’s verzekerd worden, daar helpen de risicospecialisten van CMC graag bij. Met een gedegen kennis en ervaring op elk risicogebied en daarnaast een brede toegang en kennis van de nationale en internationale verzekeringsmarkt.

Vragen over dit artikel? Bel met CMC via 0318-501000 of stuur een mail naar info@welkombijcmc.nl.

De scenario's op een rij

Milieuschade
De opruimingskosten na een grote brand kunnen fors zijn. Maar wat als er ook nog asbest door de brand in de directe omgeving terecht komt? Of als je met gevaarlijke stoffen werkt of deze opslaat? Iedereen kent het schadevoorbeeld wel van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk in 2011, dat was een gigantische schade. Maar ook voor MKB-ondernemers is het milieuschaderisico door de Milieuwet relevant.

Opzichtschaden
Schade aan zaken onder opzicht zijn veelal niet of beperkt verzekerd onder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Onder opzicht worden zaken verstaan die een verzekeringnemer ‘onder zicht heeft’ ter bewerking, behandeling, bewaring. Een schoonmaakbedrijf dat een tafel schoonmaakt, heeft deze onder opzicht.

Wateraccumulatie / sneeuwdruk
Extremer weer is in Nederland steeds vaker regel dan uitzondering. Veel bedrijfsmatige gebouwenverzekeringen bieden geen of beperkte dekking voor wateraccumulatie en/of sneeuwdruk. De kracht van de natuur is enorm, er zijn al diverse voorbeelden van panden die door wateraccumulatie of sneeuwdruk geheel of gedeeltelijk zijn ingestort.

Kredietrisico / insolvente debiteuren
Insolventie of non-betaling van een debiteur heeft een ieder wel eens mee te maken gehad. Maar wat als je marges klein zijn en/of je omzetsnelheid erg hoog is? Dan loop je fors risico.

Cyberrisico
Privacy is helemaal hot deze tijd. De Wet Datalekken, de AVG, het cookiebesluit zijn allemaal maatregelen voor verregaande privacybescherming. Aan de andere kant neemt de cybercriminaliteit toe. Maar ook door nalatigheid van werknemers of een falend IT-systeem kunnen eenvoudig datalekken optreden.

Beroepsaansprakelijkheid
(Bijna) elk bedrijf heeft wel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Een dergelijke verzekering dekt aansprakelijkheidsschaden onder voorwaarden voor zaak- en letselschaden. Aansprakelijkheidsstellingen door zuivere vermogensschaden (verkeerd advies, een beroepsfout) valt niet onder zo’n verzekering.

Werknemersschade

Een werkgever dient zich volgens de Nederlandse wet als ‘goed werkgever’ te gedragen. Daar zijn inmiddels diverse uitspraken over, zelfs van de Hoge Raad. Deze gerechtelijke instantie geeft invulling aan het ‘goed werkgeverschap’ door te stellen dat een werkgever ervoor moet zorgen dat een werknemer te allen tijde ‘goed verzekerd’ is bij een aan arbeid gerelateerde schade.

Transport
Inkomende- en uitgaande goederen, al dan niet door import of export, worden door diverse vervoerders onder allerlei voorwaarden vervoerd. Wat gebeurd er als er een container vanuit China beschadigd raakt en je handel verloren gaat? En wat als er sprake is van averij-grosse? Kortom, transport heeft veel risicoaspecten in zich.

Zakenreis
Een particuliere reisverzekering dekt geen zakenreizen. Voor hulp, repatriëring en geneeskundige kosten in het buitenland is een (kortlopende) reisverzekering wel zo handig. Je weet immers nooit of het fout kan gaan, een ongeluk zit in een klein hoekje.

Recall
We kennen allemaal wel de terugroepacties van grote autofabrikanten, al dan niet door sjoemel-software… Maar wat als jouw product te maken krijgt met een terugroepactie? Wel eens nagedacht over de gevolgen hiervan? (kosten, reputatie)

Bestuurdersaansprakelijkheid
Een bestuurder van een vennootschap kan in privé worden aangesproken bij onbehoorlijk bestuur. Niet leuk als een curator of de Belastingdienst op die manier privé langskomt voor een financiële genoegdoening.

Overlijden compagnon
Het overlijden van een compagnon is niet alleen een persoonlijk drama, maar kan ook de continuïteit van een onderneming in gevaar brengen. Wel eens over nagedacht?

Keyman
Elke organisatie kent mensen die organisatorisch, commercieel of beleidsmatig belangrijk zijn. Maar wat als een medewerker onmisbaar is? Bijvoorbeeld omdat het gros van de omzet door hem/haar wordt binnengehaald? Als zo’n medewerker uitvalt door ziekte of overlijden, kan de continuïteit van een bedrijf in gevaar komen.

Fraude
Vertrouwen is goed, maar overal werken mensen. En mensen kunnen frauderen, of het nu werknemers zijn of derden. Zonder dat je het weet als ondernemer, kan je op die manier forse (reputatie)schade hebben.

Kidnap
Medewerkers van bedrijven in het buitenland kunnen gevaar lopen voor bijvoorbeeld ontvoering of gijzeling. Wat doe je dan als bedrijf?

  • 100% onafhankelijk
  • Full-service dienstverlening
  • Passie voor verzekeringen en pensioenen