Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Nieuws

RI&E, wellicht heeft u er wel eens van gehoord. Maar wat betekent het voor u als ondernemer? Wat zijn de wettelijke verplichtingen en geldt het voor alle ondernemers? In dit artikel leggen we een en ander in het kort aan u uit.

Wat is RI&E?

RI&E is een afkorting van Risico Inventarisatie en –Evaluatie. Voor werkgevers is een RI&E verplicht om de gezondheid en veiligheid van werknemers te bevorderen. Hoe gevaarlijk of ongezond is het werk voor de medewerkers? Deze inschatting mag de werkgever niet zelf maken. Afhankelijk van de grote van uw onderneming en het soort brache moet hiervoor een gecertificeerde arbodienst of deskundige worden ingeschakeld.

Inventarisatie en plan van aanpak

Naast een inventarisatie van de risico’s moet er ook aandacht geschonken worden aan de maatregelen die de werkgever denkt te gaan nemen om de risico’s aan te pakken. De werkgever moet duidelijk krijgen welke maatregelen op welke termijn genomen zullen moeten worden. Dit moet worden opgenomen in het zogenoemde Plan van Aanpak. Ook wil de wetgever graag een overzicht zien van de arbeidsongevallen die in het verleden hebben plaatsgevonden.

Uitvoering plan van aanpak

Wanneer de maatregelen uit het Plan van Aanpak ook daadwerkelijk in gang worden gezet, dan moet de voortgang hiervan jaarlijks met werknemers, ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiger besproken worden. Ook bij veranderende omstandigheden binnen de organisatie, die gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid of veiligheid van de werknemers, zal de RI&E opnieuw besproken moeten worden. Daarbij kan gedacht worden aan nieuwe machines, wetgeving een verbouwing of reorganisatie. De RI&E moet dus altijd up-to-date zijn. Toetsing van het RI&E document is alleen nodig wanneer de onderneming uit meer dan 25 personeelsleden bestaat. Aanvullende eis is dan wel dat er gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurde branchespecifiek en in de cao opgenomen (en door een deskundige getoetst) RI&E document.

Voor iedere werkgever?

Maar geldt een RI&E voor iedere werkgever? Wanneer u geen personeel in dienst heeft waarover u gezag uitoefent (ook stagiaires, uitzendkrachten of vrijwilligers worden gezien als werknemers), dan is het antwoord simpel: Nee, een RI&E is dan niet noodzakelijk. Heeft u wel personeel in dienst dan moet er een RI&E worden opgesteld. Op de website www.rie.nl treft u handvaten aan voor het opstellen van dit document. In een aantal gevallen waarin u personeel heeft gelden er afwijkende regels, het onderstaande schema schept hier duidelijkheid over.

schema_rie.png

Last but not least: het niet hebben van een RI&E kan u een boete opleveren.

Meer weten? Laat u verder door ons informeren! Klik hier en maak direct een afspraak met onze Registeradviseur Verzuim en Inkomens Management, Gertjan van den Hoek. 

Regel het direct

Patrick Heikamp - CMC Verzekeringen

Bel voor Veenendaal/Ede 0318 501 000
Bel voor Utrecht 030 307 90 510
Bel voor Amersfoort 033 303 56 00

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

  • 100% onafhankelijk
  • Full-service dienstverlening
  • Passie voor verzekeringen en pensioenen