Tien redenen om jouw bestuurdersaansprakelijkheid goed te regelen.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Zoiets waarvan je denkt er toch nooit mee te maken te krijgen. Totdat... dan kan je het maar beter goed geregeld hebben. 
Wij hebben 10 redenen voor je op een rijtje gezet waarom je bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zou moeten afsluiten.

Wil je er over doorpraten? Bel onze adviseurs!

Neem contact op met adviseur Gertjan

Regel het direct

Patrick Heikamp - CMC Verzekeringen

Bel voor Veenendaal/Ede 0318 501 000
Bel voor Utrecht 030 307 90 510
Bel voor Amersfoort 033 303 56 00

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

Tien redenen bestuurdersaansprakelijkheid

1. Bescherming van jouw privévermogen.
2. De huidige crisissituatie en financiële onzekerheid (kunnen) leiden tot beperkte financieringsmogelijkheden en langdurige omzetterugval. Daardoor wordt een toename van het aantal faillissementen verwacht. Dit heeft weer een toename van het aantal claims tot gevolg.
3. Onderzoek curator naar bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement.
4. Dekking voor bestuurders en/of toezichthouders bij dochtermaatschappijen en managementvennootschappen.
5. Aansprakelijkheid houdt niet op wanneer u uw functie neerlegt; dekking voor voormalige bestuurders en directeuren.

6. Geen uitsluiting voor het faillissementsrisico bij startende ondernemingen.
7. Geen enkele bestuurder/ toezichthouder is volledig vrijgesteld van aanspraken door bijvoorbeeld werknemers, toezichthoudende autoriteiten, aandeelhouders, de Belastingdienst, leveranciers, banken, kortom derden.
8. Mogelijkheid om vooraf uitloopdekking te kopen, zodat er in geval van bijvoorbeeld een faillissement, overname of fusie automatisch uitloopdekking is.
9. Toename van het aantal massaclaims (“class action claims”).
10. Geen uitsluiting voor claims van de Belastingdienst.

  • 100% onafhankelijk
  • Full-service dienstverlening
  • Passie voor verzekeringen en pensioenen