Welke zakelijke risico’s loop jij?

Verzekeren, voor ons de normaalste zaak van de wereld. Maar weet jij eigenlijk hoe het zit?

Als je een eigen bedrijf hebt, wil je niet dat door een ongeluk of schade de continuïteit van je bedrijf plots in het geding komt. Er zijn veel risico’s waarvoor jij je kunt verzekeren. Welke zakelijke risico’s loop jij met een eigen bedrijf en hoe kun jij je hiertegen verzekeren? Wij zetten in het kort een aantal risico's op een rij. Wil je echt een advies op maat voor jouw specifieke bedrijfsrisico's? Vraag dan vrijblijvend de CMC Assurantiescan aan. Want om te weten wat je moet verzekeren (en wat niet), moet je starten het in kaart brengen van de risico's.

Vraag hier direct de CMC Assurantiescan aan

Regel het direct

Patrick Heikamp - CMC Verzekeringen

Bel voor Veenendaal/Ede 0318 501 000
Bel voor Utrecht 030 307 90 510
Bel voor Amersfoort 033 303 56 00

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

Welke zakelijke risico’s loop jij?

Ziek of arbeidsongeschikt

Jij of je personeel kan ziek worden, arbeidsongeschikt raken of tijdelijk met verlof gaan vanwege een zwangerschap. De belangrijkste verzekeringen (en regeling) hiervoor zijn:
1. Arbeidsongeschiktheidsverzekering
2. Ongevallenverzekering
3. Ziekteverzuimverzekering
4. Zwangerschapsuitkering

Schade door een product of dienst

Iemand kan (financiële) schade oplopen door jouw product of dienst. Ook kan een medewerker gewond raken tijdens het werk. Je kunt dan te maken krijgen met schadeclaims. Om je te beschermen tegen de financiële gevolgen hiervan sluit je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en/of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af.


Conflict met leverancier of klant

Als ondernemer kun je in een conflict komen met een andere ondernemer, een leverancier of een klant. Is hiervoor juridische hulp nodig, dan vergoedt een rechtsbijstandsverzekering de kosten. Controleer voor je een rechtsbijstandverzekering afsluit wel goed welke geschillen wel en welke niet gedekt zijn.
 

Schade aan jouw pand

Jouw bedrijfspand kan schade oplopen bij brand, maar ook door extreme weersomstandigheden zoals storm en bliksem. De schade die ontstaat door deze invloeden, verzeker je via een opstalverzekering.

Welke zakelijke risico’s loop jij?

Welke zakelijke risico’s loop jij?

Schade aan voorraad en inventaris

Door een inbraak kan je voorraad of inventaris schade oplopen. Ook kan het (deels) verloren gaan of beschadigd raken door brand- en waterschade. Een goederen- en inventarisverzekering vergoedt die schade. Heb je een bedrijf aan huis? Dan kan het uitbreiden van jouw inboedelverzekering ook voldoende zijn. Check dit goed voor je een verzekering afsluit.

Klanten die niet betalen

Het kan zijn dat je zakelijke klanten hebt die niet (kunnen) betalen. Lever je op rekening, dan kan je een kredietverzekering afsluiten. Je weet dan zeker dat je je geld krijgt via de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij neemt de vordering dan over en probeert alsnog het geld van je klant te krijgen.

Te laag pensioen

Iedereen die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt krijgt in Nederland een AOW-uitkering, ook de zelfstandige ondernemer. Wil je een hoger inkomen dan dit minimum, dan moet je hiervoor andere voorzieningen treffen. Voor werknemers geldt dat ze vaak een pensioen opbouwen via hun werkgever. Wat betekent dit voor jouw bedrijf met personeel? En hoe zit het met jouw eigen oudedagsvoorziening?

Misgelopen inkomsten

Jouw onderneming kan stil komen te liggen, omdat het getroffen wordt door bijvoorbeeld het wegvallen van stroom of gas, maar ook vanwege een inbraak of brand. Om jezelf te verzekeren voor het niet ontvangen van inkomsten in die periode, sluit je een bedrijfsschadeverzekering af.

Nabestaanden blijven achter

Wat als je compagnon komt te overlijden en zijn of haar erfgenamen komen aanspraak maken op hun aandeel in het bedrijf? Of hoe gaat het met jouw nabestaanden als jij zelf wegvalt?


Wil je inzicht in jouw bedrijfsrisico's? Vraag hier direct de CMC Assurantiescan aan

Welke zakelijke risico’s loop jij?

  • 100% onafhankelijk
  • Full-service dienstverlening
  • Passie voor verzekeringen en pensioenen