Wie zorgt er voor de kinderen?

Bij gezinnen met minderjarige kinderen is een belangrijke vraag: wie gaat er voor de kinderen zorgen als één of beide ouders, bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeval, plotseling overlijden?

Huwelijk of geregistreerd partnerschap
Is er sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan hebben beide ouders het ouderlijk gezag. Komt één van de ouders te overlijden, dan krijgt de andere ouder automatisch alleen het ouderlijk gezag. Op grond van dit ouderlijk gezag heeft deze ouder het recht én de plicht om de kinderen te verzorgen en hen op te voeden. Bovendien moeten zij namens de minderjarige kinderen formele rechtshandelingen verrichten.

 

Regel het direct

Patrick Heikamp - CMC Verzekeringen

Bel voor Veenendaal/Ede 0318 501 000
Bel voor Utrecht 030 307 90 510
Bel voor Amersfoort 033 303 56 00

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

Wie zorgt er voor de kinderen. Voogdij CMC Verzekeringen voogd

Een ouder met ouderlijk gezag
Door verschillende oorzaken kan er nog maar één ouder met ouderlijk gezag zijn. Een paar voorbeelden:

  • De andere ouder is eerder al overleden.
  • Er is wel een andere ouder, maar die is niet gehuwd met de andere ouder en er is ook geen geregistreerd partnerschap.
  • Bij echtscheiding behouden beide ex-partners normaal gesproken het ouderlijk gezag. Maar de rechter kan hierover iets anders beslissen.

Als een alleenstaande ouder overlijdt, zal er voor de minderjarige kinderen een voogd moeten worden benoemd. Datzelfde geldt als beide ouders gelijktijdig komen te overlijden, bijvoorbeeld bij een vliegtuigongeval. De ouders kunnen bij leven zelf een voogd benoemen. Hebben zij dat niet gedaan? Dan zal de rechter een voogd benoemen.

Zelf voogd benoemen
Bij leven kun je in jouw testament aangeven wie jij als voogd voor jouw kinderen wilt benoemen. Als ouder kun je dat ook digitaal laten vastleggen. Dit kan zonder kosten op de (overheids-)site gezagsregister. (https://formulier.rechtspraak.nl/burger/familie/voogdij-na-overlijden/ouder-1/inleiding) Heb je zowel in jouw testament als in het digitale register een voogd benoemd, dan geldt bij overlijden de laatste registratie.

  • 100% onafhankelijk
  • Full-service dienstverlening
  • Passie voor verzekeringen en pensioenen